ลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์

ผลิต-จำหน่าย ขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี

ลุงอเนก
ขนมหวานเมืองเพ็ชร์

ผลิต-จำหน่าย ขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี
ส่งสินค้าได้ทั่วประเทศเพียงชั่วข้ามคืน

ขายส่งขนมไทย-ขนมหวาน

ขนมพื้นเมืองเพชรบุรีทุกชนิด

โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ เป็นโรงงานที่ผลิต-จำหน่าย ขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรีซึ่งเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน เช่น GHP/HACCP จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ มาตรฐานอย.จากกระทรวงสาธารณสุข มาตรฐานอาหารฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ป้ายของดีจังหวัดเพชรบุรี รับรองโดยหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น ซึ่งโรงงานเน้นผลิตสินค้าเองเพื่อการค้าส่งเป็นหลักและยังมีการรวมกลุ่มของผู้ผลิตในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถนำสินค้าออกสู่ท้องตลาดได้ การส่งขนมไทยสามารถส่งสินค้าได้ทั่วประเทศเพียงชั่วเวลาข้ามคืน

สินค้าแนะนำ

บทความแนะนำ