ลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์

ผลิต-จำหน่าย ขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี
ใบอนุญาติ อย.
ฮาลาลส่วนกลาง
ใบอนุญาติ อย.
GHP-PTD
HACCP-PTD
OTOP 5 ดาวหม้อแกงทุเรียน
GURU 2022