หม้อแกงถาดใหญ่ รสเผือก 18 ถาด/ลัง (แพ็คพร้อมขาย)

฿550

ขนมหม้อแกงถาดใหญ่ เป็นขนมหม้อแกงเผือก โรยหน้าเม็ดบัวซึ่งจัดแยกถุงให้ พร้อมถุงกระดาษแถมให้ 8 ใบ ขนาดใหญ่ 4 ใบ (ใส่ได้ 2 ถาด) ขนาดเล็ก 2 ใบ(ใส่ได้ 1 ถาด) โดยมีรสเผือกเพียงรสชาติเดียว

1 ลัง บรรจุ 18 ถาด เก็บที่อุณหภูมิห้อง (นอกตู้เย็น) ได้ 2 วัน เก็บในตู้เย็นได้ 1 สัปดาห์

หมายเหตุ: เมื่อรับขนมแล้วพบกว่ามีปัญหาโปรดติดต่อโรงงานภายใน 3 วัน

สั่งซื้อทางไลน์
Quantity

Guarantee Safe Checkout

Description

ขนมหม้อแกงถาดใหญ่ เป็นขนมหม้อแกงเผือก โรยหน้าเม็ดบัวซึ่งจัดแยกถุงให้ พร้อมถุงกระดาษแถมให้ 8 ใบ ขนาดใหญ่ 4 ใบ (ใส่ได้ 2 ถาด) ขนาดเล็ก 2 ใบ(ใส่ได้ 1 ถาด) โดยมีรสเผือกเพียงรสชาติเดียว

1 ลัง บรรจุ 18 ถาด เก็บที่อุณหภูมิห้อง (นอกตู้เย็น) ได้ 2 วัน เก็บในตู้เย็นได้ 1 สัปดาห์

หมายเหตุ: เมื่อรับขนมแล้วพบกว่ามีปัญหาโปรดติดต่อโรงงานภายใน 3 วัน