เดือนส.ค.2565โรงงานลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีพอัมพวา ที่แวะมาศึกษาดูงานหาความรู้นอกสถานที่เพื่อต่อยอดสำหรับเตรียมตัวไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

ทางเรายินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ หรือวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที่ต้องการมาเยี่ยมชมหรือเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจของเรา ถือเป็นอีกหนึ่งพันธกิจในการร่วมให้แนวคิดและยกระดับการทำงานของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมกับโลกธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไปในทุกวัน