ลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์

ผลิต-จำหน่าย ขนมหวานพื้นเมืองเพชรบุรี

การเก็บรับษาขนมไทย

ขนมไทยแต่ละชนิด อายุสินค้าจะต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีเก็บและบรรจุภัณฑ์ที่เลือกใช้เป็นสำคัญ

สำหรับขนมหม้อแกงกระปุก แนะนำทานเย็นจะอร่อยกว่า เก็บในตู้เย็นได้ 2 สัปดาห์ สามารถดูวันหมดอายุที่ข้างกระปุกเป็นสำคัญ